Der er en række lovgivninger der er involveret når man laver storkøkkener. Det drejer sig selvfølgelig om fødevarelovgivning men også om brandsikkerhed, arbejdstilsynet og bygningsreglement 2010 (BR10). Desuden kan der være forskellige kommunale regler der skal overholdes.

BKD Rådgivning holder sig konstant opdateret på den gældende lovgivning.