Et storkøkken er meget installationstungt. Det er vigtigt at have et overblik over hvor mange installationer man skal have og hvor store de skal være så tidligt i forløbet som muligt. Disse faktorer er afgørende for hvor dyrt det bliver at bygge køkkenet og dermed om hvilken løsning man kan vælge i forhold til sit budget.

Vi har samlet data igennem længere tid og kan komme med markedets mest præcise estimater og beregninger på installationer.