Et køkkens fysiske indretning er afhængig af mange faktorer. Der skal laves beregninger på hvor meget udstyr der skal være i forhold til produktionen og udstyret skal placeres rigtigt i forhold til arbejdsgange, ergonomi og lovgivning.

Der skal også tages stilling til hvilke funktioner det enkelte stykke udstyr skal have og hvilken kvalitet man vil investere i.

Vi tegner hele køkkenet præcist i et tegneprogram og hver enkelt position beskrives grundigt så der ikke er tvivl om hvad der menes.