En god planlægning er forudsætningen for et godt byggeforløb men en stram styring af selve byggeprocessen er ligeså vigtigt. Vi deltager i byggemøder og er med til at sikre at de ændringer der næsten altid kommer ikke påvirker det samlede resultat negativt og at tidsplanen overholdes.