BKD Rådgivning hjælper ingeniørerne med at sikre at deres kunder får maksimalt gennemarbejdede projekter på storkøkkenområdet. Ved at lave et korrekt udarbejdet projekt fra starten er der meget større sikkerhed for at man kan overholde både budget og tidsplan når man kommer til byggefasen

BKD Rådgivning har samlet en stor mængde data der omhandler storkøkkenområdet. Dem stiller vi til rådighed for vores kunder og dermed kan vi levere de mest præcise estimater på markedet, længe inden der er tænkt på en leverandør.
Vi leverer data omkring elektricitet, vandforbrug og -behandling, afløbsspecifikationer, ventilation, fedtudskiller, priser på udstyr og meget andet.

Kontakt os for at se om vi ikke også kan dække jeres behov.

 • Ingeniører

  Royal Arena, Ørestaden

  2013 – 2014 udføres for Live Nation i samarbejde med ARENA CPHX og 3XN Arkitekter. Danmarks nye multi arena med plads til 15.000 tilskuere til koncerter, sportsevents og meget andet.

  BKD laver konceptudvikling og design af alle produktionsområder på food og beverage arealerne. Dette inkluderer VIP lounger, Skybokse, diverse restauranter, salgsboder med mere. Vi bistår desuden med en række rådgivningsydelser løbende til projektet.

  Nordea Bank HQ, Ørestaden

  2013 – 2014 Udføres for Nordea Bank i samarbejde med Henning Larsen Arkitects, Rambøll og Grontmilj. Nyt hovedsæde for Nordea Bank beliggende i Ørestaden ved siden af DR. Byggeriet indeholder ca. 2000 kontorpladser.

  BKD har lavet bruger analyse og indretning af produktionskøkken, anretterkøkken, mødecenter, opvaske afdelinger samt buffetområder. Vi rådgiver om logistik, affaldshåndtering, ergonomi og tekniske installationer og laver desuden KS for bygherre løbende under forløbet.

  Nordea Bank, Hermes Hus i Tåstrup.

  2013 – 2014 Udføres for Nordea Bank i samarbejde med PLH Arkitekter samt Alectia Ingeniører.

  Nordea Bank sammenlægger nogle afdelinger og skal opgradere eksisterende bygninger. Det eksisterende køkken skal opgraderes fra at lave mad til ca. 650 til at lave mad til ca. 1500 dagligt. Der er kun mulighed for at inddrage et mindre areal til produktionsområdet.

  BKD har lavet analyse af eksisterende produktion og afdækket mulighederne for udvidelse for at kunne opnå et fornuftigt flow og sikre produktion. Vi har placeret nyt udstyr i sammenhæng med det eksisterende, lavet udbudsbeskrivelse samt leveret data til ingeniørerne. Vi laver løbende KS for bygherre.

  Tórshavn Sygehus, Færøerne

  2012 – 2014 Udført for Landsverk i samarbejde med ÁRNI WINTHER ARKITEKTAR

  Landssygehuset i Tórshavn udvider deres sygehus med en ny større bygning og som en del af dette skal det gamle køkken nedlægges og placeres i det nye byggeri.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring placering af køkkenet, størrelse samt logistik og kvalitetssikring. Vi skal desuden lave design på selve køkkenet, leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomisk beregning samt lavet udbudsmateriale til offentligt udbud.

  Gorissen& Federspiel HQ ,Axeltorv

  2013 – 2014 Udført forProCon Ingeniører i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter

  Ny kontor ejendom på den gamle Scala grund overfor Tivoli. Meget smukt og atypsik arkitektur bestående af 5 runde kontor tårn der er delvist sammenbygget.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring placering af køkkenet, størrelse samt logistik og kvalitetssikring. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet, leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomisk beregning samt lavet udbudsmateriale til udbud.

  Kopenhagen Fur, Glostrup

  2011 – 2013 Udført for Kopenhagen Fur i samarbejde med Kullegaard Arkitekter.

  Opgradering af produktionskøkken samt større ombygning af køkkenområde og tilhørende kontorbygning der blev inddraget til køkkenet.

  BKD Rådgivning har været bygherrerådgiver fra start til slut. Vi har stået for brugeranalyse, design, udbud, kontraktforhandling med køkken leverandør oma. Derudover har vi deltaget aktivt i hele byggeprocessen og været med til at kvalitetssikre hele forløbet.

  Påfuglen, Nyborg

  2012 – 2013 Udført for Region Syddanmark i samarbejde med Charlotte Folke Arkitekter

  Etablering af et nyt centralkøkken der skal dække flere forskellige daghjem for handicappede i Nyborg og omegn.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring placering af køkkenet, størrelse samt logistik og kvalitetssikring. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet, leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomisk beregning samt lavet udbudsmateriale til udbud.

  Grejsdalen, Nyborg

  2012 – 2013 Udført for Region Syddanmark i samarbejde med CASA Arkitekter

  Ombygning af et mindre produktionskøkken der skal dække flere forskellige daghjem for handicappede i Nyborg og omegn.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring placering af køkkenet, størrelse samt logistik og kvalitetssikring. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet, leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomisk beregning samt lavet udbudsmateriale til udbud.

  Dortheagården, Nørrebro

  2012 Udført for Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Ejendomme

  Opgradering af produktionskøkken samt større ombygning af køkkenområde og tilhørende kontor samt kælder der blev inddraget til køkkenet.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring placering af køkkenet, størrelse samt logistik og kvalitetssikring. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet, leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomisk beregning samt lavet udbudsmateriale til offentligt udbud.

  Derudover har vi deltaget aktivt i hele byggeprocessen og været med til at kvalitetssikre hele forløbet.

  DSB, Høje Tåstrup

  2012 Udført for DSB i samarbejde med ProCon Ingeniører

  Kvalitetssikring af storkøkken projekt i DSBs nye HQ i Høje Tåstrup. Projektet indebar nye bruger analyser, delvist redesign og byggeplads opfølgning.

  2010 – 2011 Udført for Københavns Ejendomme i samarbejde med Juul & Hansen Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører.

  Sølund er Danmarks største plejecenter og ligger på Nørrebro i København med udsigt over søerne.
  Der er pt. ca. 425 beboere.

  BDK har udført grundig brugeranalyse og rådgivet omkring logistik og   drift. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet og leveret   specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomiske beregning. I   denne opgave har vi med succes integreret lettere brugt udstyr fra andre   plejecentre hvor det ikke længere blev anvendt.

  2010 Udført for Bascon

  Thorshøjgård er en døgninstitution for unge der har brug for støtte til personlig udvikling. De skal have lavet en ny bygning hvori der skal laves køkken og spisesal

  BDK har udført grundig brugeranalyse. Vi har desuden lavet design på selve køkkenet og leveret specifikationer til arkitekt og ingeniør til økonomiske beregninger samt til byggeprogram. En del af udstyret fra det eksisterende køkken er blevet genanvendt.

  2009 Udført for 3XN Arkitekter og Orbicon/Leif hansen

  FN Byen er FN´s nye hovedkvarter i Danmark hvor alle deres aktiviteter samles. Det er et byggeri på 28.000 m2 på Marmormolen i Københavns Havn. Byggeriet forventes færdigt 2012/2013.

  Køkkenet har en forventet produktion på ca. 1000 gæster dagligt i kantinen samt diverse mødeforplejning og arrangementer. BKD har lavet indretning af køkkenet samt integration med resten af huset sammen med 3XN og Orbicon. Huset er et klasse 1-hus så der har været stor fokus på miljø og energi hensyn.